Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.

Stichting Vrienden van de

Christelijke Blindenbibliotheek, Lectori Salutem


Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden bestaat uit de volgende leden:

  • de heer A. Noordergraaf, voorzitter
  • de heer R. Brouwer, penningmeester
  • de heer E. van Voorden, secretaris

De heren Noordergraaf en Brouwer hebben zitting in het bestuur van de Stichting Vrienden vanuit het bestuur van de Stichting CBB, zoals is vastgelegd in de statuten.

Directeur

De heer ing. G.J. Cornet RI is directeur van de Stichting Vrienden.


1. Het bestuur van de Stichting bestaat uit vijf leden, waarvan in ieder geval drie leden


benoemd worden door en uit het bestuur van de Vereniging.


2. Het bestuur kiest uit de in het vorige lid genoemde drie leden in ieder geval de


voorzitter en de penningmeester. Daarnaast kiest het bestuur uit zijn midden de vice-voorzitter en de secretaris.


Artikel 5


Het bestuur benoemt bestuursleden met eenparigheid van